Què pots fer tu

Llegats i testaments

Només ho has de notificar al notari en el moment de fer el testament. Faràs que la teva solidaritat perduri. Per a més informació: socialmedia@fhspereclaver.org