Proves complementàries

Des de l'any 1982, el Servei de Proves Complementàries de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària s'ha compromès amb la realització de Electromiografies, Proves d'Esforç (Ergos), Holters, i Campimetries de forma eficaç, ràpida i de qualitat.

Aquestes unitats diagnòstiques han anat creixent de forma lineal, i han experimentat un important creixement tan pel que fa al nombre de malalts explorats com pel nombre de metges i aparells tècnics que disposen.

Des de l'any 1982, el Servei de Proves Complementàries de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària s'ha compromès amb la realització de Electromiografies, Proves d'Esforç (Ergos), Holters, i Campimetries de forma eficaç, ràpida i de qualitat.

Recentment el servei ha incorporat noves tecnologies digitals i informàtiques en els seus equipaments per tal d'adaptar-se a les noves demandes i oferir el màxim rendiment clínic en l'exploració realitzada. A més, gràcies a aquesta inversió en equipaments, les llistes d'espera s'han reduït i el servei funciona de forma més automatitzada i àgil.

Cal destacar que fruit als avenços tecnològics els resultats de les proves són enviades diàriament en suport informàtic als metges de capçalera que els havien sol·licitat. També gràcies a la tecnologia actual d'aquests serveis en molt casos els pacients poden ser explorats en la seva àrea bàsica o en l'hospital de referència, evitant d'aquesta manera, desplaçaments innecessaris.

Contacte

C. Vila i vilà 16,
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 94 / 93 324 88 93

Atenció telefònica

Tel. 93 442 39 03
Dilluns a dijous de 8h a 20h
Divendres de 8h a 14h

Programació de visites

Tel. 93 442 39 02
Dilluns a dijous de 8h a 16h
Divendres 8h a 14h

Horari assistencial

Dilluns a dijous de 9h a 19h
Divendres de 9h a 14h