Benvinguts al Portal de Transparència de Fundació Hospital Sant Pere Claver, on trobareu la informació sobre la nostra entitat que us ajudarà a conèixer més i millor allò que fem i com ho fem, dins del marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Benvinguts al Portal de Transparència de Sant Pere Claver, on trobareu la informació sobre la nostra entitat que us ajudarà a conèixer més i millor allò que fem i com ho fem, dins del marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Informació Institucional sant pere claverPla Estratègic Missió, Visió i ValorsEstatuts Organs de Govern i equip directiu Organigrama Memòries d'activitats Balanç social i RSC Aliances estratègiques Codi ètic Codi Bon Govern Codi de Conducta Canal de Denúncia REGISTRE DE GRUPS D'INTERÈS

Amb l'objectiu d'oferir-vos més informació sobre la nostra organització, aquest Portal s'anirà actualitzant i s'afegiran nous continguts.

Informacio economica sant pere claver
Comptes anuals i informes d'auditoria
Pressupostos
Contractació Pública